Термінологічний словник.

Неповнолітні – особи, у віці від 14 до 18 років.

Малолітні– особи до досягнення ними 14-річного віку

Застереження– це осуд поведінки неповнолітнього від імені суду, попередженні про неприпустимість порушення закону в подальшому. При цьому роз'яснюються наслідки повторного вчинення злочину, а також ухилення від застосування до нього інших примусових заходів виховного характеру.

Обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього – це встановлення часу, протягом якого неповнолітній повинен перебувати вдома, або не може знаходитися в громадських місцях; заборона виїжджати в іншу місцевість без дозволу тощо.

Передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їх прохання – це встановлення контролю і посилення виховного впливу з боку тих осіб, що зобов’язані в силу сімейних, виробничих або інших відносин здійснювати на неповнолітнього вплив.

Навчальні завдання.

1. Підготуйте реферат за темою: «Кримінальне покарання і охорона дитинства».

2. Назвіть строки давності притягнення неповнолітньої особи до кримінальної відповідальності.

3. Визначте умови погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх осіб, покажіть відміни погашення та зняття судимості щодо повнолітніх.

4. Покажіть підстави умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі за злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років.

5. Визначте, в чому полягає такий примусовий захід виховного характеру, як застереження.

6. Назвіть види звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності.

7. Вкажіть підстави та принципи кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Завдання для перевірки знань.

1. З якого віку може застосовуватись примусові заходи виховного характеру щодо неповнолітнього?

2. Що застосовується до неповнолітнього у разі ухилення від примусових заходів виховного характеру?

3. Чи можуть застосовуватись до неповнолітнього кілька заходів виховного характеру одночасно?4. Які види покарань можуть застосовуватись до неповнолітнього?

24.6. Нормативно-правові акти:

Конвенція про права дитини від 22 листопада 1989 р. Ратифіковано Україною 27 лютого 1991 р.

Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 р.

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»: Закон України від 5 лютого 1993 р. //Відомості! Верховної Ради України. – 1993, - № 16.

«Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх»: Закон України від 24 січня 1995 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №6.

«Про практику застосування судами примусових заходів виховного характеру»: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. №21 //Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1997 роки). – Сімферополь, 1998.

24.7. Рекомендована література:

Аликперов X. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних //Законность. – 1999. - №9.

Васильевский А. Возраст как условие уголовной ответственности //Законность. – 2000. - №11.

Діти, молодь і закон (Збірник документів). – 1-2 ч. – К., 1994.

Кравченко О. Питания, що виникають у судовій практиці по застосуванню до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру //Право України. – 1999. - №10.

Нечаева А. М. О правовой защищённости несовершеннолетних и путях её устранения //Сов. гос. и право. – 1990. - №5.

Яценко С.С. Інститут кримінальної відповідальності неповнолітніх: світовий досвід і питання вдосконалення українського законодавства //Правова система України: теорія і практика. – К.,1993.4328855603460676.html
4328917410923503.html
    PR.RU™