Скринінг

Скринінг може бути селективним або масовим.

Селективний біохімічний скринінгпроводиться серед груп дітей і дорослих з клінічними ознаками спадкового дефекту обміну речовин для виявлення незвичайних метаболітів або їх надлишкового накопичення та виділення. Основна мета скринінгу полягає у відборі індивідів для подальшого уточнення діагнозу. Іншими словами, йдеться про «просіювання» спеціальних контингентів дітей або дорослих, серед яких можна з високою вірогідністю чекати хворих із спадковими хворобами обміну.

Показання для селективного скринінгу:

1) затримка психомоторного розвитку у дітей раннього віку, розумова відсталість у дітей старшого віку;

2) неврологічні порушення (судоми, зниження м’язового тонусу, спастичні парези);

3) диспепсичні явища, непереносимість окремих продуктів і ліків, порушення вигодовування;

4) порушення фізичного розвитку дітей (затримка в надбавці маси тіла та росту, деформація кісток тулуба і кінцівок та ін.);

5) інші симптоми ферментопатій (катаракта, порушення слуху, зору, специфічний колір і запах сечі, шкірні прояви та ін.).

У селективних програмах можуть використовуватися якісні і напівкількісні методи, у якості матеріалу – сеча або кров.

При підозрі на наявність спадкової патології обміну речовин у першу чергу проводиться сечовий скринінг. Для сечового скринінгу використовують 15 – 20 простих якісних реакції, які охоплюють максимально широкий круг метаболічних дефектів. Ці реакції спрямовані на виявлення ряду метаболітів, які, як правило, характерні для цілої групи захворювань (табл. 10.3).

Таблиця 10.3

Приклади простих якісних експрес-тестів, що використовують для сечового скринінгу

Тест Захворювання Колір сечі
Проба Фелінга (тест з FeCl3) Фенілкетонурія Алкаптонурія Хвороба кленового сиропу Темно-зелений Зелений колір, що швидко зникає Колір хакі
Проба Легаля на кетонові тіла Цукровий діабет, глікогеноз I, III, IV типу, хвороба кленового сиропу, мітохондріальні хвороби, порушення обміну органічних кіслот Червоний колір
Тест на кетокислоти з 2.4-динитрофенілгідразином Фенілкетонурія, хвороба кленового сиропу, гістидинемія, транзиторна тирозилурія Жовтий колір різної інтенсивності
Проба Бенедикта Цукровий діабет, цистиноз, природжена непереносимість лактози та фруктози, галактоземія, ниркова глюкозурія, синдром Фанконі Колір варіює від зеленого до оранжевого
Ціанід-нітропруссидний тест Бранда Гомоцистинурія, цистинурія, гіперамоніемія Зелений колір різної інтенсивності
Тест Міллона (на фільтрувальному папері) Тирозиноз, галактоземія, цистиноз, хвороба Хартнупа Червоно-оранжевий колір
Тест Беррі (на фільтрувальному папері) Деякі типи мукополісахаридозів Стійке пурпурове кільце на блакитному фоніПри підозрі на порушення певної ланки метаболізму проводиться діагностика за допомогою тонкошарової хроматографії амінокислот, ліпідів, вуглеводів, та олігосахаридів; кількісне визначення глікозаміногліканів та сечової кислоти в сечі.

В ряді випадків для скринінгу досліджують кров. Так, методом електрофорезу виявляються дефекти обміну гемоглобіну (гемоглобінупатії); при підозрі на мітохондріальні хвороби визначають вміст пірувату і лактат; тонкошарова хроматографія амінокислот використовується для діагностики аміноацидурій.

Кінцевий етап біохімічної діагностики – це точна верифікація захворювання. Для уточнення діагнозу використовують кількісні високотехнологічні методи біохімічної діагностики. Так, для виявлення спадкових порушень обміну органічних кислот, жирних кислот , амінокислот, мітохондріальних хвороб використовують методи газової хроматографії і мас-спектрометрії; для визначення амінокислотного спектру крові і сечі - амінокислотний аміноаналізатор; кількісна рідинна хроматографія - для діагностики хвороб обміну органічних кислот, амінокислот, мітохондріальних хвороб, порушення циклу сечовини; колориметричний метод - для визначення рівня оротової кислоти в сечі, для діагностики порушення обміну сечової кислоти, для діагностики ряду хвороб корисними є хроматографія на іоно-обмінних смолах, метод газо-рідинної хроматографії та інші. Активність ферменту може досліджуватись в культурі клітин (лізосомні хвороби, мукополісахаридоз).

Для підтвердження діагнозу могуть використовуватися не тільки біохімічні методи, але й цитохімічні, молекулярно-генетичні методи, біопсія тканин та органів з подальшим дослідженням гістологичних препаратів під світловим або електронним мікроскопом та ін.

Масовий скринінг — це масове обстеження всіх новонароджених з метою раннього виявлення на доклінічній стадії захворювання, для якого розроблено методи профілактичного лікування. Раннє лікування запобігає розвитку клінічних ознак хвороби.


4195639393444073.html
4195679152724453.html
    PR.RU™