Привітання (2 хв.)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв.)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв.)

4. Розгляд основних питань (45 хв.)

1. Правова основа нотаріальної діяльності.

2. Консульські установи і дипломатичні представництва у нотаріальній діяльності.

3. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату: склад та повноваження.

4. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і підстави для його анулювання

5. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади нотаріуса.

6. Контроль за нотаріальною діяльністю.

5. Опрацювання додаткових питань теми (5 хв.)

1. Який порядок наділення нотаріуса повноваженнями, встановлений чинним законодавством, та якими актами він регулюється?

2. Які підстави для анулювання свідоцтва на право заняття нотаріальною діяльністю?

3. Ким і в якому порядку здійснюється контроль за здійсненням нотаріальної діяльності?

6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей) (10 хв.):

1. Які підстави для анулювання свідоцтва на право заняття нотаріальною діяльністю?

2. В якому порядку здійснюється контроль нотаріальної діяльності?

Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (7 хв.)

Оголошення отриманих оцінок (3 хв.)

9. Оголошення про закінчення заняття.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ


4191676929440179.html
4191717229702931.html
    PR.RU™