Методи ціноутворення, що належать до конкурентної моделі

Метод ціноутворення на основі рівня поточних цін
Роблять порівняння цін лікарського препарату з препаратом-аналогом конкурентів: за упаковку, одноразову дозу, добову дозу, вартість курсу лікування тощо. На підставі того формується ціна за упаковку препарату.
Метод визначення ціни за рівнем конкурентоспроможності лікарського засобу
Якщо фірма розробила новий лікарський засіб із певними параметрами, кращими чи гіршими за аналогічні параметри свого основного ринкового конкурента, то вона може встановлювати ціну з урахуванням інтегрального показника конкуренто­спроможності: Ц = Цб· k , де Цб- ціна базового лікарського засобу конкурента; k - інтегральний показник конкурентоспроможності лікарського засобу. ІФ.П. k = --------- , ІЕ.П. де ІФ.П. - індекс функціональних параметрів (індекс якості); ІЕ.П. - індекс економічних параметрів (індекс ціни споживання).
Метод встановлення ціни на підставі торгів (тендерне ціно­утворення)

Точка нормальної рентабельності
Графік беззбитковості і нормальної рентабельності (при даному рівні вихідної ціни)

Nкр
Nрен


Обсяг збуту в критичних точках визначають за формулами:

F F + П

Nкр. = --------- , Nрен = ------------ ,

Ц – V Ц – V

де F - постійні витрати фірми за певний період часу;

П - нормальний балансовий прибуток;

Ц - вихідна ціна на лікарський засіб;

V - змінні витрати на одиницю ліків.


4188527955411117.html
4188607430455767.html
    PR.RU™